ตัวอย่างบูธ ในการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (CONSAL XVI)
 
ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ   

                           

 

            

แบบฟอร์มการจองบูธ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด (คุณบังอร  เกษมพงษ์ 081 – 8363769)

โทรศัพท์: 0 2628 5192    โทรสาร: 0 2281 7543   อีเมล์: