การรับใบเสร็จการประชุม CONSAL XVI 2015

 

ผู้ลงทะเบียนประชุม CONSAL XVI 2015 ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จ

ได้ที่หน้างาน เคาน์เตอร์ลงทะเบียน ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2015

หากท่านใดมีความประสงค์ขอรับใบเสร็จก่อน โปรดติดต่อฝ่ายลงทะเบียน โทร 0-2280-9843