ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (CONSAL) ครั้งที่ 16 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน และส่งไฟล์กลับมาที่ E-mail: หรือ Fax: 0-2280-9843

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2280-9843, 0-2280-9844, 0-2280-9851

- See more at: https://consalxvi.org/node/105#overlay-context=หก

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (CONSAL) ครั้งที่ 16 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน และส่งไฟล์กลับมาที่ E-mail: หรือ Fax: 0-2280-9843

หากไม่สามารถลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2280-9843, 0-2280-9844, 0-2280-9851

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear participants,

Please visit at BITEC for On-site Registration on 10 June  2015.

For your convenience, please download the form and send by email: or Fax: +662280-9843

Registration form